Klachten

Waar kunt u terecht met uw klachten?

In het geval dat u een klacht heeft kunt u die voorleggen aan behandelend therapeute of de praktijkhoudster. 
Alle klachten worden in behandeling genomen en wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op om aan te geven wat wij met uw klacht hebben gedaan. 

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop wij met uw klacht zijn omgegaan kunt u een formele klacht indienen bij:

Centraal Bureau Fysiotherapie, Klachtencommissie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel:033-4672900