Tarieven en contracten

Onze praktijk heeft contracten afgesloten met de alle zorgverzekeraars. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar dan wordt fysiotherapie en/of oedeemtherapie vergoed conform uw polisvoorwaarden. Voor een overzicht van alle vergoedingen per verzekeraar willen wij u verwijzen naar uw polisvoorwaarden.

Bent u niet aanvullend verzekerd dan zijn de onderstaande tarieven op u van toepassing.

Tarievenlijst Fysiotherapie 2021

1000 Reguliere zitting Fysiotherapie € 32,00
1001 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag aan huis € 42,20
1400 Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek € 55,50
1401 Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek incl. toeslag aan huis € 67,00
1500 Reguliere zitting Oedeemtherapie € 45,00
1501 Zitting Oedeemtherapie incl. toeslag aan huis € 56,00
1700 Extra lange zitting Fysiotherapie € 43,00
1701 Extra lange zitting Fysiotherapie incl. toeslag aan huis € 54,00
1850 Screening (zonder verwijzing arts) € 13,00
1851 Screening incl. toeslag aan huis € 25,50
1860 Intake na screening € 33,20
1861 Intake na screening incl. toeslag aan huis € 45,50
1864 Screening en onderzoek fysiotherapie na screening € 43,50
1870 Intake na verwijzing € 39,00
1871 Intake na verwijzing incl. toeslag aan huis € 51,00
2001 Niet nagekomen afspraak € 33,00
2003 Korte rapportage € 18,00
2004 Uitgebreide rapportage € 60,00
2005 Patiënteninformatie t.b.v. schadeverzekeraar € 60,00


Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 1-1-2021