Oncologiefysiotherapie

Wat is Oncologiefysiotherapie?

Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten.

Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandelingen. Hierbij kan men onder andere denken aan conditieverlies, verminderde spierkracht, vermoeidheid, verminderde mobiliteit spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, lymfoedeem, verstoorde lichaamsbeleving.

Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

Hoe kom je in aanmerking voor oncologiefysiotherapie?

Klachten ten gevolge van kanker worden door ons alleen behandeld op verwijzing van een huisarts of specialist.

Hoe behandelen wij?

De oncologiefysiotherapeut MSc heeft door het volgen van een post HBO masteropleiding kennis van oncologische pathologie, de medische behandelingen en de late gevolgen en is hierdoor in staat de oncologische patiënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en te behandelen.

Door op de hoogte te zijn van de indicaties en contra-indicaties voor fysiotherapeutische interventies kan de oncologiefysiotherapeut een onderbouwde keuze maken om de oncologische patiënt in behandeling te nemen of niet.

De oncologiefysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:

 • De curatieve fase: Tijdens deze fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken van verlies en het herwinnen van functies en conditie en een ondersteuning bieden bij het leren omgaan met spanningsklachten, het herwinnen van de eigen regie en kwaliteit van leven. De oncologiefysiotherapeut stelt samen met de patiënt een behandelplan op die zich richt op de persoonlijke doelen en beweegadvies op maat.
 • De palliatieve fase: Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De oncologiefysiotherapeut kan de patiënt helpen zolang mogelijk een actief leven te leiden. De hulpvraag van de patiënt staat hierbij centraal.
 • In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. Het comfort van de patiënt staat centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar een comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.

De oncologiefysiotherapeut heeft tevens een coachende en adviserende rol voor zijn collega fysiotherapeuten, de huisartsen en andere hulpverleners. Zo kan een patiënt die elders onder behandeling is, met een gerichte vraagstelling voor een éénmalig consult naar de oncologiefysiotherapeut verwezen worden.

Overzicht van specialisten

Met de volgende specialismen wordt geregeld samengewerkt:

 • Oncologie (kanker)
 • Oncologie verpleegkundigen
 • Mammacare verpleegkundigen
 • Chirurgie
 • Dermatologie
 • Plastische Chirurgie
 • Endocrinologie (schildklier, hypofyse en bijnier)
 • Gynaecologie en Obstetrie (organen en ziekten voor de vrouw en verloskunde)
 • Longaandoeningen
 • Urologie (urinewegen en geslachtsorganen man).
 • Huisartsen

Oncologienetwerk Doetichem en omgeving

Sinds november 2018 werken wij met diverse zorgverleners uit de eerste lijn in de regio Doetinchem samen met als doel de zorg rondom de oncologische patiënt integraal en dichtbij te organiseren. Door deze transparante samenwerking is het voor de oncologische patiënt in de regio Doetinchem en omstreken in een oogopslag helder en concreet waar hij/zij terecht kan voor de dichtstbijzijnde deskundige zorg.

Disciplines die vertegenwoordigd zijn in ons oncologienetwerk:

 • Oncologie fysiotherapeuten
 • Oedeemfysiotherapeuten
 • Psychosomatisch fysio / oefentherapeut
 • Diëtisten
 • Logopist
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Wijk verpleegkundige / oncologieverpleegkundigen