Kwaliteit – Fysio-Ther-Borg – Terborg

Fysio-Ther-Borg

 • Fysiotherapie
 • Oncologiefysiotherapie
 • Oedeemfysiotherapie
 • Bekkenbodemtherapie
 • Zorg op afstand (eConsult)

 • Kwaliteit

  10482_nl_editor-photo9In onze praktijk staat de zorg voor onze patiënten centraal. Om die reden hebben wij in 2008 een kwaliteitszorgsysteem ingevoerd. Op 21 november 2008 heeft onze praktijk het officiële HKZ-kwaliteitscertificaat ontvangen. Daarmee waren wij de eerste praktijk in de Achterhoek die deze erkenning heeft ontvangen. Aan deze erkenning is in de regionale pers de nodige aandacht gegeven. 
  Het systeem wordt jaarlijks beoordeeld. De conclusie van de beoordeling van 2009 was dat de praktijk voldeed aan alle kwaliteitseisen en dat de certificering kon worden verlengd.

  Publieke verantwoording en transparantie voor patiënten, verwijzers en verzekeraars is onderdeel van ons kwaliteitssysteem. In haar kwaliteitsjaarverslag legt de praktijk verantwoording af voor de praktijkvoering. De publieksversie van het jaarverslag over 2009 kunt u hier lezen.

  Daarnaast is onze praktijk deelnemer aan het landelijke project Kwaliteitsindicatoren eerstelijns Fysiotherapie (KWALIEFY). Onderdeel van dit project is een jaarlijkse enquête onder patiënten van de praktijk. Uit de resultaten van het onderzoek in 2009 blijkt dat de praktijk overwegend positief (hoger) scoort ten opzichte van het landelijk gemiddeld.